Gegevensbescherming

Alle op deze website verzamelde persoonlijke adres- en klantengegevens worden behandeld conform de voorschriften van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en de Duitse wet informatie- en telecommunicatiediensten (Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz (IuTDG)). Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokkene niet doorgegeven aan derden.

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijk gegevens achter te laten (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt het vermelden van deze informatie door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Gebruikmaken en betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en uitvoerbaar, ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS VOOR WEBANALYSE

Deze website gebruikt Google Analytics en Google Remarketing. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd en daar bewaard.

In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden. U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om detectie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u cookies in de browser verwijdert, moet u deze link opnieuw aanklikken.

GEBRUIK VAN SOCIAL PLUGINS ZOALS FACEBOOK, TWITTER EN INSTAGRAM

Wij gebruiken op onze website zogenaamde social plugins (“Plugins”) van zowel de sociale netwerken Facebook en Google+ als de microblogging-diensten Twitter en Instagram. Deze diensten worden door Facebook Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC (“Aanbieders”) aangeboden. Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS (“Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de plugins van Twitter en hun uiterlijk vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons. Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Een overzicht van de plugins van Instagram en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Indien u een website oproept die over een dergelijke plugin beschikt, kan uw browser een rechtstreekse link met de servers van Facebook, Twitter of Instagram tot stand brengen. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieders rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de pagina van onze website opgeroepen heeft, ook wanneer u geen profiel bij het betreffende sociale netwerk hebt, of op het moment niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder in de VS gestuurd en daar bewaard. Als u bij een van de sociale netwerken bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel, bijvoorbeeld op Facebook, Twitter of Instagram, toewijzen. Wanneer u de plugins gebruikt, bijvoorbeeld door de 'Vind ik leuk'-knop, 'Tweet'-knop of 'Instagram'-knop te selecteren, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar bewaard. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk, Twitter- of Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de privacybepalingen van de aanbieders.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Wanneer u niet wenst dat Facebook, Twitter of Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijzen, moet u voor uw bezoek aan onze website bij het betreffende netwerk uitloggen. U kunt het laden van de plugins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script-blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

INFORMATIERECHT EN CONTACTMOGELIJKHEID

U hebt recht op gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens en, wanneer van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen over de registratie, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatie-aanvragen, aanvragen voor correctie, blokkering of verwijdering van gegevens alsook herroeping van eventueel verstrekte toestemmingen of herroeping van een bepaald gebruik van de gegevens, gelieve contact met ons op te nemen via onze Bedrijfsgegevens.

OPSLAG VAN TOEGANGSGEGEVENS IN SERVER-LOGFILES

U kunt onze websites bezoeken zonder gegevens over uw persoon mee te delen. Wij slaan enkel toegangsgegevens in zogenaamde server-logfiles op, zoals bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, datum en tijd van de oproep, doorgestuurde datahoeveelheid en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een storingsvrij bedrijf van de pagina te verzekeren en om ons aanbod te verbeteren, en maken geen conclusie over uw persoon mogelijk.

GEBRUIK VAN GEGEVENS BIJ AANMELDING VOOR DE E-MAIL NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij hiervoor noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens om u onze e-mail nieuwsbrief regelmatig toe te sturen. De afmelding van de nieuwsbrief is steeds mogelijk en kan hetzij door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid, hetzij via een daarvoor voorziene functie in de nieuwsbrief gebeuren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, waarmee wij uw browser bij het volgende bezoek kunnen herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt en voor elk geval apart over de acceptatie kunt beslissen, of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Hotjar

Deze website gebruikt HOTJAR, een webanalyse tool. Hiermee worden interacties van willekeurig gekozen bezoekers aan de website anoniem geregistreerd. Op die manier wordt een protocol van bijv. muisbewegingen en -kliks gecreëerd met als doel verbeterpunten voor de respectievelijke website te identificeren. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, browser, inkomende en uitgaande links, plaats van herkomst, evenals de resolutie en aard van het apparaat voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door HOTJAR niet aan derden doorgegeven. Indien u niet wenst geobserveerd te worden door alle internetpagina's die HOTJAR gebruiken, kunt u ervoor kiezen om in uw browser de DoNotTrack-header te activeren. Informatie hierover is te vinden op de volgende website: https://www.hotjar.com/opt-out.

GEGEVENSVERZAMELING EN -GEBRUIK VOOR CONTRACTUELE AFWIKKELING EN BIJ OPENING VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling, bij een contactopname met ons (bijvoorbeeld via contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Uit de betreffende invoerformulieren blijkt welke gegevens worden verzameld. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en voor de bewerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen worden uw gegevens gewist, op voorwaarde dat u niet uitdrukkelijk ingestemd hebt met verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van uw gegevens voorbehouden dat wettelijk is toegestaan is en waarover wij u hier informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk gewenst ogenblik mogelijk en kan hetzij door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid, hetzij via een daarvoor voorziene functie in het klantenaccount gebeuren.

Made with Qards